Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1408 Pisarz: 8 Numer roty: 292
Testes ducit Dobeslawa de Prusi contra Gregorium et Clementem de ibidem: primus Semek Stramiczski, secundus Derslaus Czarni de Prusi, tercius Andreas Magnuszewski, quartus Janussius de Kotarbi, quintus Petrus de Gloski, sextus Swantoslaus de Meszcowo. —

<...> <...>czimi Jaco grzegorz ʃwym ʃi<...> <...>
a dobeʃlawin dom roʃzbyw ʃamby <...>
<...>al ʃwa czaʃza czʃo ýa wʃwe ʃzcodze ʃa<...>