Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 288
Testes ducit Stanislaus de Galanski contra Johannem de ibidem: primus Nicolaus de Galanski, secundus Martinus de ibidem, tercius Michael de Paulowo, quartus Sbigneus de Kurowo, quintus Stanislaus Dobroslai de Kusszino, sextus Nicolaus Yesz de Rzecti. — Rota:

Taco nam Jaco to ʃwatczimi Jaco Sta
ʃzek ʃwø Czeladø ne vinoʃil ʃÿanowa
domu rzeczi chaʃebnø rzeczø ani te vʃzika
ma