Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 287
Facta est recognicio, vulgariter &wòtecz&, inter dominum Janusium et Mathiam de Czirnino, quam cognovit Stephanus viceiudex dicens: „ego cognosco, quod sentenciavi, vulgariter cum [affe] assesoribus:

pogroʃzu od ʃcoczancza A
popolugroʃzu od malego dobithczancza
Jaco ʃmi ʃlichali od panow vicladayancz
(yrzecliʃ
mi) vipraw ʃwe Rancoyme a opraway
acz ʃkim czo maʃz