Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 285
Testes ducit Micora cum fratre Stephano contra Andream: primus Miroslaus de Yelithowo, secundus Venceslaus de Potkocze, tercius Swanthosz de Kamszicze, quartus Clemens de Potkocze, quintus Venceslaus de Potkocze, sextus Abram de Latovicze. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi
Jaco tan drogø (oyanʃz) (micora) (ʃzalowal) (na) (ondzeya) ondrzeÿ vczinil ata
[drg] droga nigdi pirwey nebila