Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 281
Testes ducit Janusius de Droszewo contra Grzimalam de Nenewo: primus Martinus de Galanski, secundus Janek de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Stephanus Gorzicza, quintus Nicolaus Polsca de ibidem, sextus Derslaus de [Szcuri] de Szsczuri. — Rota::

Jaco to ʃwatczimi Jaco Januʃzow oczecz vcu
pil poltrzeczo ʃlada wboczcowe to Januʃz
mirne ʃpocoyne vitrzimal yýego oczecze
mimo trziʃi lata