Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 28
Andreas de Sczudla ducit testes contra Jasconem de ibidem: primus Stanislaus de Bobri, Sutko de Czechla, Woywtha de ibidem, Johannes de ibidem. — Rotha:

ÿacom przitem bil yaco Jaʃek vÿʃz
nal ʃwego ʃina dzelnøczo ýcon
mu caʃzal wrocicz