Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 279
Testes ducit Dziwek kmetho de Goleszewo contra dominam Jaroslam de Czeszicowo: primus Jacussius Wlodica, secundus Staszek de Goleszewo, tercius Vittek, quartus Janusius de ibidem, quintus Johannes Gynochoda, sextus Stach de ibidem.

Berzem nanaʃz waran y nanaʃzø y duʃzø
Czeʃcz Jaco ʃmi bili poʃlowe do pane
Jaroʃlawi od dziwka abi mu dala przeʃ
pecznoʃcz ʃziwotha ymir ana mugo
nechczala dacz ... Jaco to ʃwatczimi Jaco ʃwatczimi Jaco
dziwek ʃlal do pane Jaroʃlawi abi
mu dala mir a na mu go nech
czala [dza] dacz.

Nobiles nuccii qui missi fuerant: primus Andreas procurator Raphaelis, secundus Bolek de Desczna. — Rota nobilium nucciorum: