Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 273
Testes ducit Laurencius de Croszino contra Johannem Mancowski: primus Paszek s Chorzewa, secundus Johannes de Crosnino, tercius Johannes de ibidem filius Nicolai. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco wawrzi
necz ne yechal w yanowø ʃapuʃtø
ÿ nevczinil [mu] mu teÿ ʃzcodi ani
tego vʃzitka ma