Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 272
Testes ducit Jacobus de Phalancicze contra Nicolaum Rosust: primus Andreas Mrocotha, secundus Spitko de Naczeslauicze, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Dopko de Koludowo, quintus Nicolaus de Morawki, sextus Nicolaus Parwe de Chlewo. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco Jacuʃz
pirweÿ tø carczmø trzimal y troÿ
czinʃz wibral ʃneÿ niʃz ʃø micolay
wnø wʃal