Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 269
Testes ducit Phalibogius de Bernaczicze contra Agnetem de ibidem: primus Swanthoslaus de Przedzino, secundus Stanislaus Koszma de Kuszino:

Jaco to ʃwatczimi czʃo phalibog [a]
[dal] Jagneʃzcze poʃziczil ʃedmi grzi
ven tich mu trzʃi poʃnala acztir
zaprzala