Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 8 Numer roty: 268
Testes ducit Gotardus civis Kalisiensis contra Stanislaum de Scarszewo super violenciam: Clos magister textorum Kalisiensium, secundus Andreas textor, tercius Nicolaus maritus Barthoszowey, quartus Nicolaus Crupka, quintus Mathias gladifex, sextus Niclos &slothnik&.

Jaco to Swatczimi Jaco czʃo [vcznil]
vczinil Staʃzek micolayewi to
vczinil ʃa yego poczantkem yʃze
[gÿ pirwey pchnal przed yego]
[goʃpodą y] prziʃzedl przedyego goʃ
podø y pyrzwey gÿ pchnal

Ex adverso testes Stanislai contra Gotardum: primus Petrassius de Paulowo, secundus Nicolaus de Galanski, tercius Martinus de Bernaczicze, quartus Franek de ibidem, quintus Kurowski Staszek, sextus Petrassius de ibidem. — Rotha: