Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1408 Pisarz: 7 Numer roty: 264
Testes ducit Dochna contra Mecislaum de Sluszcowo: primus Wÿslaus Kuklarz de Blaszcowicze, secundus Wÿslaus de ibidem, tercius Paulus de ibidem, quartus Johannes de Janowicze, quintus Mathias de Kostrzewicze, sextus Wenceslaus de Morawkÿ. — Rota:

Taco nam pomoʃzÿ bog etc. Jaco tho ʃwatczimi Jaco
dochna newÿcradla czderʃzczÿ czwerczen ʃzÿta otʃwe
maczerze ani tego wʃzÿtka ma