Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1408 Pisarz: 7 Numer roty: 260
Testes ducit Swanthoslaus de Rzekthý contra Margaretham de Chorzewo: primus Janussius de Wstrza, secundus Stanislaus de Galanskÿ, tercius Wincencius de Lathowicze, quartus Wenceslaus de Potkocze, quintus Adam de Galanský, sextus Petrassius de Mancowo. — Rota:

Taco nam pomoʃzy bog ýʃzwanthi <...>
ʃzwatczimi Jaco czʃo ʃzalowala Marg
<...> na
ʃwanthoʃlawa obirzwna temu ʃą <...>
trzy lata niʃʃaʃwala