Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 258
Testes ducit Janusius de Sowini contra Johannem de Szdzÿnicze: primus Paulus de Galanskÿ, secundus Nicolaus de Czeszancicze, tercius Derslaus de Kotharbi, quartus Janussius de ibidem, quintus Johannes de Prusý, sextus Clemens de Gelithowo. — Rotha:

Taco nam pomoʃzi bog etc. Jaco tho ʃwatczmi Jaco
[Jan nep nevcradl] Januʃʃz newcradl Janowÿ co
na ʃzatrzy grziwni chanʃzebna
rzecza (ani) (yego) (vʃzitka) (ma)