Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 256
Testes ducit Johannes Garbacz de Czarnosszkÿ: primus Bernardus de Oczanssz, secundus Benessius de Sowini Bogwedzewi, qui circa hoc fuerunt:

Taco nam [poʃ] pomoʃʃzi bog etc. ÿʃz ýeʃm (przitem) (bil) (iaco) Janek [wra
czil] leʃʃzenʃkÿ wranczil Jana garbacza wedwe cope
doʃzÿdow