Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 255
Testes ducit Johannes de Czankow contra Stanislaum Bloncam de Blonicze: primus Sandiuogius de Kusszino, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Dalebor de Bodzankÿ, quartus Andreas de Bernaczÿcze, quintus Nicolaus de ibidem, sextus Dobek de Kusszino. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi iaco betka kedÿ ʃzla Saʃuliʃʃlawa
tedi wnoʃʃla ʃwego poʃʃagu ʃaʃeczÿ grzywen natha
dzedzina barthodzeÿe