Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 254
Eadem domina Margaretha de Szirkowo ducit testes contra eundem Michaelem Bardzski: primus Derslaus Pruski, secundus Potrek Oleszski, tercius Stanislaus Jaroslawski, quartus Gnewosz Dobeski, quintus Dobrogostius Dobeszski, sextus Johannes Lobeski. — Rota:

Taco nam pomoʃzi etc. Jaco to Swatczimi Jaco
Margorzatha michalowich conÿ neʃzaczowala
ani mu ʃane ʃza ʃzkoda ʃtala