Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 253
Testes ducit domina Margaretha de Szirkowo contra Michaelem Bardzski: primus Stanislaus Oleszskÿ, secundus Wlotko de ibidem, tercius Nicolaus Szempszon, quartus Clemens de Glowczino, quintus Dobrogostius de Prusi, sextus Derslaus frater uterinus Lomik civis Kalisiensis. — Rota:

Taco nam po etc. Jaco to ʃwatczimi Jaco Mar
gorzatha nigdi ʃza michalowi wopekane nepo
dawala ani mu kthorich penadzi ʃzlubowala