Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 249
Testes ducit Johannes Koslek contra Mathiam de Sosznicza: primus Stanislaus de Bobri, qui nunccius fuit facti, secundus Olbracht de Szlebicze, tercius Martinus de Galansky, licet expressit, quia frater est sibi, quartus Nicolaus de Paulowo, licet expressit, quia est sibi gener, quintus Benassius de Czirnino, sextus Dobessius de Sosznicza etc.

Jaco tho ʃwatczimi Jaco ma ian poʃlal domaczka yʃz
abÿ mi maczku prawa pomogl otho oczczy ʃwym
kmeczem otho oczmu vina dam thedi mi maczk
tako rzekl ywʃz zeʃmi bracze obranczil przigÿedz
kedi chczeʃz Jaco tho ʃwatczmi Jaco maczek rzekl ÿwʃzmi obranczil
prziÿedz kedÿ chczeʃz naprawo