Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 248
Testes Peczko de Sluszcowo ducit contra Dochnam: primus Rancignewus Bodzanski, qui fuit fideiussor facti, secundus Nemerza de Tÿmenecz, tercius Johannes de Dzirsbino, quartus Bodzey de Boguslauicze, Jacusius de Bodzacicze, Johannes de Miculicze. — Rotha:

Jako raczil dalebor XXXX grziwen potraʃʃzewi po
ʃagu dwadzeʃzcza gothowich adwadzeʃcza viprawi
awiprawa wiczlono awgothowich dwdzeʃtu ʃaʃtawona
dwa ʃladi dwegrziwne platu atacom ʃzewʃzego wÿczlon Jaco czʃo ranczil dalebor ʃapoʃag ʃtego wʃzego wipra
won ÿʃwiprawi ÿʃgothowiʃni ʃaʃtawon