Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 244
Testes ducit Bogusius de Twardowo contra dominam de Czansz: primus Przibislaus de Climencicze, secundus Mathias Sapala, tercius Sethegius de Grodzelecz, quartus Borzco de Peczinowicze, quintus Clemens de Potcocze, sextus Swanthoslaus Lathala de Rzecthi. — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco czy ludze pirwe ʃbegli ʃwym
dobitkem niʃz lÿ nane wwlodarza ʃzadano prawa