Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 242
Rota: testium Czeslai de Potcocze nominatorum ante duos annos contra Wenceslaum de ibidem:

Jaco to ʃwatczimi iaco wenczʃlaw
porambil dwa dambi gwalthem nacze
ʃzʃlawowe dzedzine ÿpothem naneÿ do
bitek p ÿemu pobral ÿaʃz trzimal czeʃz
[ʃw]ʃlaw ʃwego oczcza mimo trzidzeʃzczi
lat