Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 6 Numer roty: 240
Induccio testium Przessÿe: primus Grzýmala de Mroczkÿ, secundus Nicolaus de ibidem, tercius Mroczek de ibidem, quartus Jaroslaus de ibidem, quintus Mathias de Cotharbý, sextus Janussius de Cotharbÿ, quem nominavit Lutko de Przessÿ. Terminus ad terminos proximos particulares. — Rotha sequitur:

ÿako Andreas ... Boguch
wal Malýnʃczÿ wrąnczÿly
pana luthka przeʃtʃkego
...
naprzedzÿwo Januʃʃowý
Malinʃkemu opÿąncz ýrzebÿ ýʃʃe maýą wydzelÿcz
poʃpolu ÿako ʃtaroʃczÿn
lÿʃth mowy