Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1403 Pisarz: 4 Numer roty: 237
Item Mathias {ducit} testes contra Jurkonem Bechowszki: primus Nicolaus de Ostrowo. — Rotha:

tako mi pomoʃzi
bog ÿʃzwąti crziʃz iako to
ʃzwatczi iako [ʃzbechowa
Jurkowich coni nepocra
dzyono coni doclichowa
ani ʃladem doʃli ʃzѻda
ani Maczek vʃzitka ma]
paną Bechoʃzkego ludzem coni
nepocradzono ani ʃladem doʃzli
doclichowa ... yako to Swatczimi iako panu
Bechowʃkego ludzem cone pocr<..>
dzoni iako Selweʃtrz vʃztka m<..>