Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 3 Numer roty: 230
Testes Fraczkonis de Croszino contra Jacobum de Pleszewo: item Nicolaus de Pawlowo, Wencslaus de Pothcoczi, Mathias de Zowina, Jach Chrzanowski, Albertus de Zowina, Nicolaus de Zowina Victorowicz. — Rotha:

Thaco mi p bog i ʃzwethi
crziʃz iaco to ʃzwatczimi iaco frannek vicu
pil filkѻ ʃzcroʃznina iʃz tan filka niczʃz ne
ma ʃzwimi dziʃthimi penoczmi