Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 229
Item tanislaus de Galansky ducit testes contra Naczkonem: item Jacusius de Galanskÿ, Laurencius ibidem, Clemens de Paulowo, Swantoslaus de Przędz ino, Przibislaus ibidem, Dalebor de Bodzatkÿ. — Rotha:

czoʃø wiʃznali gednacze viʃnali ypoduʃili
medzi Stachnø amedzi przechnø amedzi
naczkem yʃʃy penandze ʃzaplaconi nacz
koui czoʃø gednacze ʃczaʃzali gedno
werdunka neʃzaplaczono