Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 22
Rotha Miroslai de Croszino:

czomi røczil Janus ʃzaʃedm groʃy tÿ<...>
nedal wczas otho mam trzi grziwn<..> ʃe<...>