Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 218
[Item Swanch kmetho de Lubomirz ducit testes contra Petrum de Souina: item Chwalko de Lubomirz, Stanislaus de ibidem, Martinus de ibidem, qui interfuerunt, Petrus de ibidem, Mathias Rogala ibidem, protestando. — Rotha]

czʃo Potras ʃzaganl [cziʃz] cone kedi gim
obeʃlano tedi geg dal narankÿ anigeg
ʃzabil aniotgego ʃzagancza ʃzmerci ma

Contra Petrus ducit testes: item Nacko de Westrza, Swanthoslaus de Rzekthi, Neborza de Wirzchoslaw, Wysko de ibidem, Michael ibidem, Petrus de Paulowo. — Rotha: