Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 212
Item rotha Martini contra Johannem.

Takomi pomoʃzÿ b etc. yacoʃm ia do Jana
ʃlal towarziʃa podlug ʃtare ʃmowi