Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 208
Item Jacusius de Cotarby ducit testes contra Florianum kmethonem de Cuczkowo: item Wisko de Chrzanowo, qui interfuit, Dobeslaus de Cotarbi, qui hoc scit, Thomas de Cotarbi, eciam scit, Stanislaus de ibidem, eciam scit, Johannes de Souina, eciam, Mathias de Paulowo, eciam scit. — Rotha:

yakom przitem bil yʃze Jacuʃz neʃzabil
Tworzianoui ʃzoni ani otnego ʃmerczi
ma ...