Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 202
Item Daska de Naczeslauicze proposuit contra dominam Boguslauam de ibidem:

Tego naczø ʃzalugø yʃzeʃzmi ʃzabila møʃzø
nadobrowolne vøgrodze ... yago
tobe ʃø neʃznayø [aczbich czo vcinila] ale twoy
møʃz beʃzal namog dom ÿbil mog lud ÿrval
ʃzame wloʃy ÿtoʃz gothowa vkaʃacz ʃzeʃczø
ʃwatkow ...