Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 199
Item consors Sandziwogii cum pueris de Cuczkowo contra Dobeslaum cum fratribus de Paulowo: item Derslaus de Prusi, Hwbislaus de Crosnino, Woyko de ibidem, Jonas ibidem, Olbracht de Chwalancino, Wincencius de Pacinouicze. — Rotha:

yako Sandziwog nedal dobcoui teÿ czanʃczi
wpaulowe anigeg wdzerʃzenu bil