Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 198
Item Olbracht de Szelaskowo ducit testes contra dominam de Szukowo: item Nicolaus de Souina, Laurencius de ibidem, Stanislaus de Cusino, Franek de Bernacicze, Dalebor de Bodzatky, Stanislaw de Galansky:

yako Olbracht Margorzacze neot
puʃczil dwudzeʃtu grzewen przeʃ
medzirecʃkego