Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 197
Item Stanislaus de Galanskÿ ducit testes contra Johannem, Leonardum de ibidem: item Petrus de Paulovo, qui fuit nunccius, Nicolaus de Galanskÿ, eciam nunccius, Stanislaus de Gelithowo, Martinus de Galanskÿ, Nicolaus de Paulowo, Johannes de ibidem. — Rotha:

yacoʃzmi bili poʃli [otʃtaniʃlawa] (otiadvigi) doJana ÿ
lenartha yʃzbÿ bralÿ penandze ani rzeklÿ
yʃze neczaʃz bracz penandzi aliʃz godi
przidø. ...