Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 196
Rotha:

Tako nam p b etc. yʃze domaczka ʃzagøtho ʃwe
rzepe cobili przedmøʃopuʃti Jaʃkoui ytim
ʃzagøcim pomotali trzirzi cobili ...