Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 194
Item Martinus Custra, Nicolaus Gagek, ducunt testes contra Przetslaum de Sulislauicze: item Andreas de Westrza, Nicolaus de Proslino, Johannes de Westrza, Nicolaus de Topola, Stanislaus de ibidem, Andreas de Szacouicze. — Rotha:

yako przecʃlaw dzelil pechnika ʃzini Smi
colagem yʃginʃzimi ýʃø Micolayewi do
[ʃta]ʃtalo Scziperno aprzecʃaw dal temu
trzi latha ʃtacz anigdigo nenagabal