Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 192
Item dominus Johannes castellanus Srzemensis. Rotha:

yako yeʃt pan hinczka wÿplacil ʃzabarthoʃa
y ʃzaÿanuʃa ten liʃt [wÿ] czo yeʃt wgalkow
naʃeczdzeʃød grziwen