Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 191
... ducit ... Stanislaus Conarskÿ, ... Przetslaus de Neradz, Stanislaus ..., Stanislaus vexilifer Siradiensis. — Rotha:

<...>wala pani luchna Malkowʃka Nawe
<...> Cowalewʃkego Ocowale omichalow
<...>oczczu wʃzitnowu wczeczelowu aw
<...>zcze tego weʃzego ma polowiczø poʃwem
<...>u