Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 190
Item Nicolaus de Stoýanowo: item Meczslaus de Scarcze, interfuit, Petrus de G..., interfuit, Dobrogostius thesaurarius, Przibislaus de Janouicze, Clemens de ibidem, Sÿmon de Chlebowo. — Rotha:

ÿako Micolag nebil wtem meʃcze kedi pauel <...>
anigego napravø