Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 185
Item Machna de Cotlino habet statuere dominum Janussium de Solowo in testimonium contra Woytkonem de Lippe ad proximos terminos post Purificacionem Sancte Marie. — Rotha:

<...>komi p b yʃwantha ew<...>a yako tho
<...>watczø yako Machna vitrzimala poʃwem møʃu trzi
<...> ʃpocogem <...>wo czʃo (Swøchna) (trzi
mala)