Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1407 Pisarz: 2 Numer roty: 181
Item Halska de Sluskowo ducit testes contra Vitho(slau)m: item Stanislaus de Cusino, Przibislaus de ibidem, Jasko de Przedzino. — Rotha:

ÿako Halʃko nekaʃzala drzecz pczol anitego v<...> m<..>