Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 175
Item Stanislaus de Bobri ducit testes contra Janusium de Raskowo: item Mathias Sapala, Michael de Wirzchoslaw, interfuerunt, Derslaus Voyutouicz, Nicolaus de Osek, Derslaus de Prusi, Bodzatha de Cirnino. — Rotha:

yakom przitem bili yako Janus obrocyl Siak<..>
ʃza kmeczo [guo] glowø tho czobi prawo p<...> ...