Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 173
Rotha Mathie de Boguedzeuicze:

<...> wøcenecz røcil Sczeʃlauem ʃzapoʃag X gr
<...> ...