Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 171
Item Cesantha de Cosmowo ducit testes contra Petrum de ibidem: item Martinus de Curowo, Clemens de De sczna, Andreas de Curowo, Franco de Bartoczege, Hwbislaus de Galanskÿ, Johannes Galanska. — Rotha:

czo yeʃt Ceʃantha dzerʃzal wʃzaʃtawe tho yeʃt
ʃpuʃczil ale czo ÿeʃt gego oczecz trzimal tho yeʃcze
trzima