Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 17
Johannes de Szacrzevo ducit testes contra Woÿtkonem vice palatinum: item Benko de Prusi, Wenceslaus de Roszcowo, Derslaus de ibidem:

Jaco newinidzechø ʃzganowa domu ÿnew
cradzechø Sulcovi coni anitego vʃzitka
ma