Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 169
Item Hwbislaus de Galansky ducit testes contra Sandziwogium de Drosdzino: item Dobko de Cotarbi, Chodzey, Jacusz, Johannes de Carsy. — Rotha:

ÿako ... dauano cziʃz [othwbiʃlawa]
(nakoʃzdi) (rok) oczrzi grziuen