Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 167
Item Nicolaus de Glosky ducit testes contra Agnes de ibidem et Dorotheam: item Budco de Cechla, Woytko de ibidem, Nicolaus de Rekthi, Nicolaus de Podcocze, Johannes de Galanskÿ, Martinus de ibidem. — Rotha:

ÿako Jaduiga ʃmicolagem ʃwim ʃinem vidzerʃzala
trzi latha ÿtrzidzeʃczi lat ʃpocogem dzelni<...> <...>geʃz