Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 164
Rotha Johannis Garbacz:

yacom noʃil penødze ot Michala do wirzbancina
domu przed rokem kedi Michal mal dacz
agego ʃzona gich nechcala wʃzocz