Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1406 Pisarz: 2 Numer roty: 161
Item Szophia de Crosnino ducit testes contra sororem de ibidem: item Sowanka, Cucho de Souina {qui sciunt}, Jarognew de ibidem, Nicolaus de ibidem, Dobeslaus de Cotarbi, Hubislaus de ibidem. — Rotha:

ÿakoʃmi przitem bili yako Jagneʃka Szophcze
ʃv<...> dzewcze vidala Sedliʃko wʃouine ʃzaʃwe
go <...> ʃzageg wiprawø ÿtho ÿeʃt ʃpo
kogem trzimala ...