Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1401 Pisarz: 2 Numer roty: 16
Derslaus de Prusi ducit testes contra Wlotkonem: item Paulus de Prusi, qui interfuit, item Berwoldus de Cloni, Jasco de Raciborowo, Sandziwogius de Magnuszeuicze, Swanthoslaus de Crzestowo, Stanislaus de Jelithowo. — Rotha:

Jacotho ʃwatczimi czo vcinil dzerʃek
wlotkoui tho vcinil ʃzagego poczankem
yʃz nagego dom bil ÿbegal